คำอธิบาย: D:\ภาพการประชุมวาระ ครั้งที่ 2.2556\DSC_0103.JPG

 

ดร.บุญเลิศ มาแสง
ประธานกรรมการ

 


ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์
กรรมการ

 

คำอธิบาย: D:\ภาพการประชุมวาระ ครั้งที่ 2.2556\DSC_0051.JPG


นายบุญสม นาวานุเคราะห์
กรรมการ

 

คำอธิบาย: D:\ภาพการประชุมวาระ ครั้งที่ 2.2556\DSC_0057.JPG


นายนิพนธ์ ทรายเพชร
กรรมการ

 


รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
กรรมการ

 


นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
กรรมการ

 

 

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
กรรมการ

 

 

นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา
กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรรมการและเลขานุการ