ตอนที่ 1

Let's Start Learning English

   

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2

Knowing You Knowing Me

   

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3

Help me, please!

   

 

 

 

 

ตอนที่ 4

What will we do this weekend ?